D’Alembert roulette system

Denna strategi för roulette bygger på att öka ett steg med antalet marker vid förlust och minska ett vid vinst. det finns även ett omvänt D’Alembert-system som förespråkar det motsatta. Systemet har fått sitt namn efter matematikern Jean d’Alembert som levde på sjuttonhundratalet. Några av hans teorier har gjorts om till ett användbart system och strategi för roulettbordet, fortfarande med svart eller rött eller andra 18-nummers insatser. D’Alembert är snällare än Martingales och ökar inte så mycket vid förlust varför det anses säkrare. Startpunkten kan väljas efter eget behag och spelkassa. Man ökar en marker vid förlust och minskar med en vid vinst, exempel:

• Satsar 5 marker och det blir förlust
• Satsar 6 marker och det blir förlust
• Satsar 7 marker och vinner
• Satsar 6 marker och förlorar
• Insatsen blir nu 7 marker och det blir vinst
• Insatsen görs med 6 marker och det blir vinst återigen
• Insats blir 5 och det blir förlust
• Satsa 6 marker och det blir vinst

Sekvensen räknas då som minus 5, minus 6, plus 7, minus 6. plus 7, plus 6, minus 5 och plus 6 (- 5 – 6 + 7 – 6 + 7 + 6 – 5 + 6 = + 4), vinsten blir således efter 8 spelrundor 4 marker. Som framgår menar strategin att vinster och förluster blandas som det gör slumpmässigt. Man behöver inte så många marker för att genomföra bettingen och man kan sluta med en liten men ändock vinst. Men som också går att utläsa är förutsättningarna att man vinner minst en gång mer än förlorar.

Populära casinon med roulette

1

100% upp till 1000 kr i välkomsterbjudande

2

Upp till 3000 kr i välkomstbonus

3

300% matchbonus

4

100% upp till 2500 kr i välkomstbonus

5

100 kr i välkomsterbjudande

6

Upp till 2000 kr i välkomsterbjudande

7

Upp till 1 000 kronor i välkomsbonus

8

100% upp till 1000kr i välkomstbonus

9

Upp till 2000 kr i välkomstbonus

10

Upp till 10 000 kr i välkomstbonus

Omvänd D’Alembert roulette-system

Med liknande sekvens som ovan ökar vi en marker vid vinst och minskar en vid förlust. Rundorna vänds också så att man istället inleder med vinst och fem marker.

• Börjar med insats 5 marker och vinner
• Insats 6 marker och vinner
• Satsar 7 marker och vinner
• Satsar 8 marker och förlorar
• Satsar 7 marker och vinner
• Insats med 8 marker och vinner
• Insats 9 marker med förlust
• Satsar 8 marker och vinner
• Satsar 9 marker och vinner

På dessa nio spelrundor får vi (5 + 6 + 7 – 8 + 7 + 8 – 9 + 8 + 9 = + 33) en vinst med 33 marker men notera då att bara två rundor av nio förlorades. Så hur bra statistiken än ser ut så är den beroende av hur många gånger man vinner eller förlorar. Man kan därmed fastslå att oavsett vilka matematiska grunder man baserar ett system på så är den ändå beroende av slumpen. Glöm inte att med statistik kan man bevisa allt. Här kan bara kort nämnas att Oscar’s Grind roulette-system är liknade D’Alemberts men att den bygger på sekvenser med 4 satsningsrundor istället för 3. Annars är de tämligen lika.